Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van mensen, die de financiële belangen  tijdelijk of langdurig niet zelf kunnen regelen.

 

Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van mensen, die de financiële belangen tijdelijk of langdurig niet zelf kunnen regelen. Door de toenemende (financiële) complexiteit van onze samenleving hebben steeds meer mensen hulp nodig op het gebeid van financiën.

 

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is een uitspraak van de kantonrechter nodig (artikel 1:431 BW). De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt volgens de richtlijnen van de rechter en wordt ook gecontroleerd door de rechtbank.

 

Het aanvragen van beschermingsbewind wordt meestal door de cliënt of de familie zelf gedaan. Een zorgverlener of de gemeente kan ook beschermingsbewind aanvragen.

 

Op de leefgeldrekening wordt wekelijks een bedrag gestort voor de cliënt, daar kunnen persoonlijke aankopen en boodschappen gedaan van worden. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van het budgetplan die voor iedere cliënt wordt opgemaakt.

 

Via de eigen inlogmogelijkheid heeft de cliënt 24/7 toegang tot zijn eigen gegevens en kunnen de rekeningen worden ingezien.

 

Het bewind is niet alleen voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. Ook mensen met schulden, of mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun financiën in goede banen te leiden komen in aanmerking voor beschermingsbewind.

 

Als beschermingsbewind een te zware maatregel is kan er ook overwogen worden om tot budgetcoaching of inkomensbeheer over te gaan.

 

NAAR MENU